Psychotherapiepraktijk mevr. drs. A.M. Oude Vrielink


 

Tarieven en contracten

Voor zowel Gespecialiseerde GGZ als voor Generalistische Basis GGZ geldt in 2018 een verplicht eigen risico van 385,00 tenzij u dit heeft verhoogd. De verzekeraar berekent of en hoeveel eigen risico u nog hebt openstaan en zal dit aan u factureren. Zowel de directe- als indirecte tijd die aan uw behandeling wordt besteed, wordt geregistreerd en gefactureerd.

Als u zonder verwijzing in behandeling wilt, betaalt u het OZP tarief (zie tarieftabel verder op deze pagina).

 

Vastgesteld is dat bij het niet komen op een geplande afspraak, genoemd No Show, een rekening naar de clint kan worden gestuurd.

In mijn praktijk geldt dat als u zich te laat telefonisch afmeldt (binnen 24 uur van de geplande afspraak) of u komt niet op het afgesproken tijdstip, u hiervoor een rekening ontvangt van 50,00. Indien u niet tijdig betaald, ontvangt u een herinneringsnota verhoogd met 7,50 administratiekosten. U dient de eerste rekening binnen 30 dagen te hebben betaald na factuurdatum. De factuur wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

Contracten

De praktijk heeft met een aantal zorgverzekeraars contracten afgesloten voor zowel de Generalistische Basis GGZ als voor de Gespecialiseerde GGZ. Het is belangrijk dat u bij uw verzekeraar nagaat of u bij een gecontracteerde psychotherapeut zich aanmeld.

 

Met de hieronder genoemde zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten:

o Zilveren Kruis

o VGZ

o CZ/OHRA/DeltaLloyd

o DSW/ASR

o VRZ

o Caresq

o Menzis

 

Let op: u dient zelf na te gaan of uw zorgverzekering onder n van bovenstaande zorgverzekeraars valt. Voorbeeld zorgverzekering IZZ valt onder zorgverzekeraar VGZ.

 

Generalistische Basis GGZ: product en prijs

Per kalenderjaar kunt u in principe gebruik maken van n van de onderstaande producten. De behandelaar zal de kosten van de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De maximale prijs van de producten zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk vastgesteld.

Elke zorgverzekeraar bepaalt zijn eigen tarief die de behandelaar ontvangt.

 
Behandelproduct

Maximum tarief 2018

o Kort 487,26
o Middel 830,23
o Intensief 1.301,85
o Chronisch 1.201,50
o Onvolledig behandeltraject 198,88
o OZP* 98,00

 

*Partner-relatieproblemen, werk gerelateerde problemen en aanpassingsstoornissen worden niet meer vergoed in de basiszorg. Deze zorg wordt overig zorgproduct (OZP) genoemd. U betaalt bij mij het particuliere tarief van 90,00 per consult. Het kan voorkomen dat uw aanvullende verzekering de behandeling wel (deels) vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

 

Gespecialiseerde GGZ

Bij de gespecialiseerde GGZ wordt een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) geopend. Een DBC omvat alle activiteiten en tijd die besteed is aan de zorg voor een clint. Bij afsluiting van een behandeling of beindiging anderszins, wordt de DBC gesloten. Een DBC staat maximaal 365 dagen open. In overleg met u wordt eventueel een vervolg-DBC opgestart.

Aan het einde van de behandeling brengt de behandelaar de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar**. Voor de Gespecialiseerde GGZ zijn tussen verzekeraar en hulpverleners tarieven afgesproken vanuit standaardtarieven DBCs Nederlandse Zorgautoriteit.

 

** Op de rekening aan de verzekeraar zal de diagnose gecodeerd vermeld staan. Als u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat bij de hulpverlener aangeven. U dient dan een privacy-verklaring in te vullen en te ondertekenen.

TERUG
MOV 2006-2018 - Psychotherapiepraktijk Oude Vrielink